Studium

                                             „Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.“                                                                                                    Marcus Tullius Cicero, římský filozof a státník - 106 - 43 př. n. l.

Elite Business Academy nabízí profesní mezinárodně certifikované studijní programy Bachelor of Business Administration, Bachelor of Laws, Master of Business Administration, Master of Public Administration, Master of Laws a Doctor of Philosophy a Juris Doctor.


Studijní programy


Bachelor of Business Administration (profesní titul BBA)

v oborech: Ekonomika a management, Marketing, Řízení lidských zdrojů

Bachelor of Laws (profesní titul LL.B.)

v oboru: Právní vědy

Studium profesních programů BBA a LL.B. trvá obvykle 10 měsíců, ale dle potřeb studenta může být prodlouženo či zkráceno. Forma studia je distanční. Podmínkou úspěšného ukončení studia je vypracování závěrečné práce o délce minimálně 45 normostran a její kladné hodnocení dvěma oponenty z řad vysokoškolských učitelů nebo odborníků z praxe. Podmínkou přijetí ke studiu je vyšší odborné vzdělání příslušného směru či úplné středoškolské vzdělání a doložení odpovídající praxe v délce 3 let. Konečná cena za studium programů BBA a LL.B. je 29.000,- Kč.


Master of Business Administration (profesní titul MBA)

v oborech: Ekonomika a management, Marketing, Řízení lidských zdrojů, Management vzdělávání, Management zdravotnictví, Projektový management, Projektový management ve vědě a výzkumu, Informační management, Bezpečnostní management

Master of Public Administration (profesní titul MPA)

v oboru: Veřejná správa

Master of Laws (profesní titul LL.M.)

v oboru: Právní vědy

Studium profesních programů MBA, LL.M. a MPA trvá obvykle 10 měsíců, ale dle potřeb studenta může být prodlouženo či zkráceno. Forma studia je distanční. Podmínkou ukončení studia je vypracování disertační práce o délce minimálně 60 normostran a její kladné hodnocení dvěma oponenty z řad vysokoškolských učitelů či odborníků z praxe. Podmínkou přijetí ke studiu je vysokoškolské vzdělání minimálně bakalářského stupně, absolvování odpovídajícího profesního vzdělání v programu BBA/LL.B. či úplné středoškolské vzdělání a doložení odpovídající praxe v délce 5 let. Konečná cena za studium programů MBA, LL.M. a MPA je 29.000,- Kč.


Doctor of Philosophy (profesní titul D.Phil.)

v oborech: Ekonomika a management, Marketing, Projektový management, Informační management

Juris Doctor (profesní titul J.D.)

v oboru: Právní vědy

Studium profesního programu doktorského stupně je určeno především absolventům magisterských a inženýrských studijních programů vysokých škol a absolventům postgraduálních profesních studií MBA, LL.M. a MSc. Studium je určitou finální nadstavbou a faktickým vrcholem postgraduálního profesního vzdělávání. Podmínkou ukončení studia je vypracování závěrečné disertační práce o délce 80 normostran a její kladné hodnocení dvěma oponenty z řad vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe. Konečná cena studia programů D.Phil. a J.D. je 66.000,-.

Nejedná se o vysokoškolské studium dle z. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a v podmínkách české legislativy je nutno ho chápat jako studium profesní - specializační.