Certifikace IES a ICI

záruka naší kvality

Elite Business Academy je certifikována mezinárodními certifikačními autoritami: International Education Society a International Certification Institute

International Education Society byla založena v roce 1997 jako nástupnická organizace programu evropského společenství YOUTH. V současné době je velmi významnou institucí zabývající se certifikací vysokých, středních škol a jiných vzdělávacích institucí. IES certifikuje vzdělávací instituce a jejich vzdělávací programy. Výsledkem certifikace je stanovení ratingu, který zřetelně deklaruje kvalitativní úroveň instituce. Hodnota ratingu je ověřována v pravidelném intervalu. Jedinečným výstupem certifikace instituce je mezinárodní certifikát pro absolventy.

Společnost International Certification Institute /ICI/ byla založena v roce 2019. Ve stejném roce došlo k propojení se společností International Education Society /IES/. ICI a IES realizují společný projekt Certificate. Certifikované instituce získávají automaticky certifikaci obou společností.

Certifikáty IES a ICI pro absolventy:

Významným benefitem studia na Elite Business Academy je, že jako úspěšní absolventi obdržíte (vedle diplomu s příslušným profesním titulem) mezinárodní certifikát IES, který je celosvětově akceptován. IES dosud vydala přes 100.000 mezinárodních certifikátů, které jejich držitelé uplatnili nejen v evropských zemích, ale i v USA, Kanadě, Austrálii či v asijských zemích. Působnost a platnost certifikátu IES je zárukou kvality absolvovaného profesního vzdělání a vahou své autority osvědčuje udělený mezinárodně uznávaný profesní titul. Certifikát je vydáván v angličtině a češtině. Certifikát IES deklaruje před soukromými korporacemi v zahraničí i před orgány státní moci kompetenci jeho držiteli v daném oboru, jakož i oprávnění užívat profesní titul, který byl držiteli certifikátu IES udělen v zemi původu. Hlavním výstupem certifikace ICI je také certifikát pro absolventy. Certifikát ICI popisuje především profesní kompetence, praktické znalosti a zkušenosti absolventa. Absolventi certifikovaných institucí obdrží oba certifikáty standardně. Kombinace certifikátů posiluje jejich postavení a význam na mezinárodním i domácím trhu práce.